Inschrijfformulier voor individuele deelname

Wilt u zich inschrijven als individuele deelnemer? Geeft u zich dan op door invulling van het onderstaande inschrijfformulier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op grond van de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG moet de Stichting Acties Lions Club Delft u om toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen slechts gebruikt worden voor de activiteiten van de stichting en voor geen ander doel. Door het invullen van dit formulier gaat u hiermee akkoord.

Inschrijfformulier [Individueel]

  • Graag uw telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken voor eventuele wijzigingen in het programma.
  • Wilt u als een groep deelnemen? Hier kunt u het totale aantal deelnemers van uw groep opgeven dat u voor het Spinning-Event wilt inschrijven. Wij gaan er van uit dat u allen in dezelfde sessie(s) wilt deelnemen. Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u om de groep per sessie op te geven via een apart inschrijfformulier of dit vermelden bij de opmerkingen.
  • Geef het aantal sessies aan waaraan u wilt deelnemen en kies het tijdstip waarop u wilt deelnemen. Wij zullen trachten zo goed als mogelijk aan uw keuzes te voldoen.
  • U kunt hier eventuele op- en aanmerkingen aan ons meegeven bij uw inschrijving. U kunt bijvoorbeeld hier de namen opgeven van de deelnemers uit de groep wie u samen deelneemt. Wij proberen er dan voor te zorgen dat u naast elkaar komt te staan.

Download hier uw deelnemersboekje