Recente acties van de stichting

         

AARDBEIEN-, ASPERGES- EN WIJNVERKOOP 2022

Ook in 2022 hebben wij op de dag voor Moederdag ons ingezet voor het goede doel. Twee goede doelen dit keer, t.w. het Daan Theeuwes Centrum en de Stichting BuytenDelft.

Een gedeelte van het ingezamelde geld is gedoneerd aan het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neuro revalidatie waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel onder begeleiding kunnen revalideren. Ieder jaar krijgen ca. 19.000 jongen in het ziekenhuis de diagnose Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Enkele honderden jongvolwassenen lopen ernstig hersenletsel op. Om die reden is in 2018 het Daan Theeuwes Centrum opgericht. Het centrum richt zich vooral op mensen tussen de 16 en 35 jaar. Zie voor meer informatie: https://www.daantheeuwescentrum.nl/

Het overige deel is geschonken aan De Stadsboerderij Delft. Evenals vorig jaar hebben wij ook nu weer de Stadsboerderij hiermee een steuntje in de rug geven. Was het geld vorig jaar bedoeld voor het realiseren van een waterproject. Dit jaar we het geld ingezameld voor wat meer algemene zaken die in en rondom de boerderij moeten gebeuren. Zie voor meer informatie over de Stadsboerderij Delft: https://buytendelft.nl/.

AARDBEIEN-, ASPERGES- EN WIJNVERKOOP 2021

Op de zaterdag voor Moederdag zijn we weer actief geweest. We hebben ons dit keer ingeet voor de Stichting BuytenDelft. Al sinds jaar en dag heeft deze stichting de zorg op zich genomen voor de Stadsboerderij, de Waterspeeltuin en het Hertenkamp in en rond de Delftse Hout. En dit zonder steun van de Gemeente Delft. In deze tijd waarin iedereen het moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden, probereen we de stichting te helpen met het behoud van deze drie mooie plekjes in Delft die iedereen vast wel kent.

De stichting start binnenkort met een nieuw project. Zo wil men, in het kader van de klimaatadaptie, het regenwater dat vanaf de daken komt op een speelse manier hergebruiken om bijvoorbeeld de handen mee te wassen. Dit door de route van het water te verleggen via vele gootjes, speelse elementen en een handenwasfontein en ook door hierover uitleg te geven. Er zijn verregaande plannen om in samenwerking met de Papaver de handenwasfontein in een educatieve speurtocht op te nemen en speciale, educatieve lessen te geven binnen het NME-programma (Natuur-en Milieu-educatie). Met een bijdrage via onze aardbeien-, asperges- & wijnactie hebben wij de stichting gesteund met de realisatie van dit project. De bijdrage zal o.a. worden ingezet voor de aanschaf van de benodigde materialen.


Op de Sociëteit Standvastigheid werden de Moederdagpakketten op de kegelbaan samengesteld.


De pakketten bevatten een bakje aardbeien met een kilootje asperges en een fles witte wijn.


Een cheque met een mooi bedrag van € 1.800,- kon aan de Stichting BuytenDelft worden overhandigd.
We gaan volgend jaar zomer eens langs bij de Stadsboerderij om te zien hoe het project verder is opgezet. We zijn benieuwd.

SPINNING-EVENT 2019

SPINNEN VOOR HET GROTE KINDERZOMERFEEST”
Lions Club Delft en het 3e Spinning-event Delft

Na succesvolle Spinning-events in 2015 en 2017 vond op zondagmiddag 8 september het 3e Lions Spinning-event plaats op de Markt in Delft. Een prachtige locatie tussen het aloude stadhuis en de Nieuwe Kerk was opnieuw het decor voor 100 spinningfietsen en een hoog podium waarop 3 spin-coaches om de deelnemers te begeleiden en op te zwepen. De Delftse wethouder van sport verrichte opgewekt en positief de opening en was zeer complimenteus naar organisatie en deellnemers.


’s Ochtends vroeg staan de fietsen al weer gereed voor het grote Spinning-event

Onze eigen speaker Koert praatte iedereen bij en hield tussen de bedrijven door de vaart erin. Hij bedankte de mede-organisatoren van de sportschool en de sponsoren groot en klein. Zonder deze samenwerking is een groot evenement niet van de grond te krijgen.

Dit jaar was het goede doel de Stichting Delftse Vakantie Activiteiten (DVA) onder het motto “Ieder Kind Verdient Een Actieve En Zorgeloze Vakantie”.

De Delftse Vakantie Activiteiten steunt gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen voor wie een vakantie financieel niet mogelijk is. Er even tussen uit, zorgen vergeten en nieuwe kracht opdoen om verder te kunnen: Vakantie, al is het maar een dagje weg, maakt je blij!
De Stichting Delftse Vakantie Activiteiten is opgericht in 1948. Kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar zijn de doelgroep. De stichting werkt samen met de Gemeente Delft en de Vakantiebank Delft.

Deelname stond open voor individuele deelnemers, maar ook voor groepen. Er werd 3 maal een uur gefietst, inschrijving per uur voor € 10,00 per fiets. We stimuleerden iedereen om tenminste 10 sponsoren te zoeken, onder de noemer “een tientje voor een vriendje”. Wanneer iedere fietser 10 sponsoren voor een tientje kon vinden zou dat kunnen leiden tot een optimale opbrengst. Ook onze eigen club ging op zoek naar sponsoren en slaagde daar redelijk in.


Ook dit keer kwamen de deelnemers weer van heinde en verre. Zo was er o.a. een Lionslid van onze jumelageclub uit Mülheim van der Ruhr aanwezig.

Ondanks een kwartiertje forse regen aan het begin van het tweede uur was het verder een prachtige dag. Veel mensen kwamen even een kijkje nemen, buitenlanders wilden graag op de foto op of naast een fiets. Het enthousiasme was groot, de sfeer was fantastisch goed. De reacties na afloop rechtvaardigen de wens van velen om over 2 jaar het 4e Spinning-event te organiseren.


Sommigen hadden zich in een outfit speciaal voor deze gelegenheid gehesen zoals het team “Tandje erbij”.

Tenslotte: wat bracht het op? Wij kunnen de DVA een mooi bedrag van € 6250 doneren.


Voorzitter Hans Henseler van de Lions Club Delft overhandigt na afloop van het Spinning-event de cheque ter waarde van 6000 Euro (stand van dat moment) aan Zamzam van de Stichting Delftse Vakantie Activiteiten

GALADINER 2017

KOELWAGEN VOOR VOEDSELBANK
Op zaterdag 16 september 2017 vond het grote galadiner plaats. Niet alleen om ons 100 jarig bestaan van de Lions International organisatie te vieren maar mede ten bate van de koelwagen voor de Voedselbank.

De feestcommissie had onder de bezielende leiding van Ruud Harinck (Lionsclub Princestadt) zich vanaf ’s ochtends vroeg al bezig gehouden met het inrichten van de feestzaal in het Armamentarium. Het resultaat was verbluffend mooi! We hadden 16 chique gedekte ronde tafels met een prachtige menukaart, en de zaal was prachtig in de bloemen gezet.

Al voor zessen kwamen de eerste gasten over de rode loper, zoveel zin hadden ze in ons feest! Met een glas prosecco en diverse heerlijke amuses konden we elkaar uitgebreid verwelkomen, onder de tonen van de Jongeren Big Band!

De burgemeester en haar man waren als eregasten uitgenodigd. Na een heerlijk voorgerecht was het ’tijd voor de speeches’. Als eerste mocht Kees Willemse namens de 3 Lions Clubs, de zaal toespreken, met een kort overzicht van de achtergrond van de Lions 100-jaar en vooral aandacht voor wat we in Delft allemaal voor diverse acties doen.


Marja van Bijsterveldt houdt een inspirerend praatje over de functie van de Lions Clubs voor de maatschappij


Marjolein Kenselaar krijgt een mooie cheque uitgereikt voor de Vakantiebank Delft

Marjolein Kenselaar (de vertegenwoordiger van de Vakantiebank Delft) werd naar voren gevraagd en kreeg een cheque van 5000 euro uitgereikt. In haar dankwoord gaf ze treffend weer hoe waardevol het werk van de Vakantiebank is en hoe goed onze donatie besteed zal gaan worden aan wel 50 Delftse kinderen en hun gezinnen.

Vervolgens werd onze doe-dag toegelicht en uitgelegd waarom sommige van onze mannen aan tafel ‘wellicht een wat afgematte indruk maakten’. Het leverde hen een groot applaus op, net als onze sponsors, die even later in het zonnetje werden gezet. Tenslotte werd onderstreept dat Wij als Lions deze acties doen vanuit het motto ‘We Serve’ en vanuit een sfeer van vriendschap en kameraadschap, zodat het dienen van de goede doelen hand in hand gaat met veel plezier.


Hans Mostert ontvangt een mooi bedrag voor de koelwagen van de Voedselbank

Na het hoofdgerecht was het moment om de cheque aan de Voedselbank aan te bieden. Het bedrag hadden we vlak daarvoor vastgesteld om rekening te kunnen houden met wat we nog tijdens het gala zouden verdienen: de wijnproeverij was een groot succes en leverde ruim 1000 euro op, en ook door het succes van de Club van 100 konden we het mooie bedrag van 15.000 euro aanbieden aan de Voedselbank. Het uiteindelijke bedrag zal misschien zelfs nog hoger worden, maar dat moeten we nog precies uitrekenen.

Hans Mostert gaf een mooie en dankbare reactie en toen werden we naar buiten gevraagd om de koelwagen in levende lijve te aanschouwen, voorzien van alle mooie logo’s (met dank aan Hans Henseler). De chauffeur ging trots op de foto met de burgemeester.


De koelwagen wordt met veel plezier gepresenteerd

Tenslotte kregen we nog een mooi dessert en werd de prijs van de Club van 100 verloot, door Peter Gill. Zijn dochter Kyra en haar vriendin Franka had tijdens een rondgang langs de tafels nog 15 nieuwe leden weten te werven! En het trekken van het lot lieten we doen door Bien, de vrouw van Ruud Harinck, als symbool voor de vele ‘vrouwen achter de schermen’ die druk geweest zijn met dit feest en alles er omheen. Mannen, vergeten jullie niet je achterban daarvoor te bedanken?

Voor koffie en nog een laatste glas konden we terecht bij de bar, en velen waren teleurgesteld toen we om middernacht moesten zeggen dat het feest nu echt voorbij was…

We mogen terugzien op een mooie 100-jaar viering waarin we als 3 clubs samen zijn opgetrokken om een fantastisch resultaat te behalen voor zowel de Vakantiebank als de Voedselbank. En daar ging het toch om?

DOEDAG 2017

KLUSSSEN VOOR EN BIJ DE DELFTENAREN THUIS
Op 16 september 2017 vierden wij het 100 jarig jubileum van Lions International. De Doe-dag was hier een onderdeel van. De leden van de 3 Delftse Lions Clubs hebben gedurende de dag een aantal activiteiten uitgevoerd vergelijkbaar met NL-Doet. Zij zijn met veel plezier aan de gang gegaan met de volgende Doe-activiteiten:

  1. Klussen bij de Waterspeeltuin en de kinderboerderij van de Stichting BuytenDelft aan Korftlaan 3a. Ongeveer 15-20 Lions staken daar de handen uit de mouwen. Zoals bekend van onze Lions werd daar een fraai stukje handwerk verricht.
  2. Klussen bij Speeltuin Westerhonk aan de van Bleiswijckstraat in het Westerkwartier. Er werd in ieder geval geverfd, want dat was hard nodig. Ook hier waren zo’n 15-20 Lions aan de gang om de nodige klussen aan te pakken. En bovendien vermaakten zij een aantal buurkinderen terwijl andere Lions bij hun thuis aan het werk waren. Zie ook activiteit 3.
  3. Klussen / opknappen ‘achter de deur’ voor hulpbehoevende mensen eveneens uit het Westerkwartier. De Stichting Present zorgde voor de nodige adressen en materialen. Ook hier ging het om verven maar ook om behangen en het doen van wat kleine klusjes. De kinderen van de ouder(s) waar gewerkt werd, mochten in de speeltuin aan de Bleiswijckstraat samen met wat buurtgenootjes spelen. Zo’n 5-7 Lions gingen met de verfpotten, behangtafels, hamers en spijkers aan de gang om de diverse kamertjes op te knappen.
  4. In Sociëteit Standvastigheid aan de Phoenixstraat 9 had een lunch bereid voor zo’n 40 vrijwilligers en gasten met een fysieke beperking van de Stichting Zonnebloem Delft-West. Ook hier stonden zo’n 5-7 Lions paraat om de boodschappen te doen, te koken en alles weer spic-en-span op te ruimen.

 

       

De Doedag-activiteiten startten om 9 uur ’s ochtends en duurden tot 3 uur in de middag. De lunch werd geserveerd tussen 12 uur en 2 uur.

                  

 

SPINNING-EVENT 2017

SPINNEN VOOR DE VAKANTIEBANK
Het spinning-event was op zondag 3 september 2017 wederom een groot succes! Aan het einde van de middag kon Rob Storm namens de 3 Delftse Lions Clubs melden dat er deze dag 5.000 Euro bij elkaar was gefietst voor de Vakantiebank Delft.

 

Het goede doel

Omdat deze actie georganiseerd werd door de 3 Delftse Lions Clubs, is gekozen voor een goed doel in Delft. Iets wat alle Delftenaren zal aanpreken.

Jaarlijks gaan veel kinderen uit Delft met hun ouders op vakantie, een groot aantal echter niet. Met het Lions Delft Spinning Event 2017 hebben we een bedrag bij elkaar gebracht waarmee in 2018 zoveel mogelijk kinderen uit Delft op vakantie hebben gekund.

Hiervoor werd samengewerkt met de Vakantiebank Delft.

De Vakantiebank Delft steunt gezinnen met kinderen voor wie een vakantie financieel niet mogelijk is. Er even tussen uit, zorgen vergeten en nieuwe kracht opdoen om verder te kunnen. Vakantie, al is het maar een dagje weg, maakt je blij!

 

Dank aan alle deelnemers, instructeurs, sponsoren, supporters en iedereen die bij de organisatie betrokken is geweest en die dit event hebben mogelijk gemaakt. Bekijk de onderstaande foto’s en video’s om wat sfeer te proeven. Of klik “hier” voor de video-impressie op Youtube.

 

                                                                                                

SPINNING-EVENT 2015

SPINNEN VOOR VRIENDEN VAN REINIER
Na meer dan een jaar voorbereiding was het dan zover: op 6 september 2015 vond het Lions Spinning Event plaats ter ondersteuning van de Vrienden van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft.

Reeds vroeg waren Lions aanwezig om de 120 fietsen op te stellen. Daarnaast werden vrachtwagens de markt opgereden, werd de kraam bemenst door Lucette en Willem van Manen opgesteld, werden voedselzakken van DeliXL opgehangen en werden de fietsen recht gezet.


Spinning-event recht voor de Nieuwe Kerk in Delft

Om 11:00 uur meldden zich al de eerste spinners, die tot 13:00 uur moesten wachten voordat het spektakel begon.

De VIP gasten werden in het stadhuis ontvangen door de burgemeester met een kopje koffie. Daarna liepen die de markt over om het spinning event te openen. Daar waren al 120 fanate fietsers startklaar opgesteld. De burgemeester Bas Verkerk en de heer van den Heuvel, bestuurslid van het ziekenhuis, spraken de deelnemers moed in en de burgemeester gaf letterlijk de aftrap.


De burgemeester besteeg een stalen ros en verklaarde de spinning actie voor geopend.

Vervolgens begonnen 120 fietsers aan het spinning event, dat drie keer een uur in beslag nam, opgehitst door instructeurs van Basic Fit, Sports Art en Mega Fitness. Opzwepende muziek omlijstte het geheel. Sponsor Rodi Media zorgde voor een goede coverage in de krant.

De VIP’s hadden andere plannen. Zij gingen rustig een boottochtje maken door de Delftse grachten gevolgd, door een bijeenkomst in het Vermeer centrum en de borrel in het stadhuis.

Rowena Timmermans, die ons in oktober had rondgeleid in het ziekenhuis, kon als fondsenwerver voor het ziekenhuis de verleiding niet weerstaan en besloot het laatste uurtje mee te fietsen en de VIP-borrel te laten staan.


Ook Lions besloten een fietssteentje bij te dragen.


Het was een verrassing te zien dat ook LC Mülheim een bijdrage wilde leveren. Lothar Schneider fietste niet alleen 3 sessies van ieder een uur, maar overhandigde ook nog een envelop met sponsorbijdragen van de clubleden uit Mülheim van € 750.


Dankzij sponsoring, giften en deelnemersbijdragen werd in totaal €20.000 opgehaald voor het Reinier de Graaf ziekenhuis. Voorwaar een groots resultaat.

Tot in de late uurtjes waren de Lions nog bezig met het opruimen van de Markt. Tevreden togen ze naar huis in de wetenschap dat het spinning event een groot succes was geworden. Speciale dank aan de spinning Commissie en de werkgroepen alsmede aan alle leden die zich die dag hebben ingezet.

DELFT CULTUUR CONCERT 2012

VAN “SCRATCH” TOT EEN MOOI CONCERT IN EEN DAG
Op 31 maart 2012 stroomde de aula van de TU vol met zo’n 50 jonge musici. Zij gingen die hele zaterdag repeteren met een echt orkest, ons eigen Delfts Symphonie Orkest. De spanning was van de gezichten af te lezen, toen zij werden samengevoegd met de ervaren amateursmusici van het DSO in het Auditorium. Doel van de zaterdag was het overdag samen, ‘van scratch’, instuderen van twee muziekstukken en deze ’s avonds voor een echt publiek ten gehore brengen.


De TU-Aula wordt omgebouwd tot een concertzaal.

De adrenaline begon nog sterker te stromen toen om 10:30 dirigent Peter Gaasterland een kort welkomstwoord sprake en direct de aandacht van de bijna 100 musici eiste voor de ochtendrepetitie. De enkele toehoorders op de toen nog lege tribunes waren zichtbaar verrast door de eerste tonen. Hier was een gelegenheidsorkest aan het werk met musici tussen 6 en 66 jaar, die nog nooit samen gespeeld hadden en toch al direct een goed geluid voortbrachten.


Enthousiaste ouder op de nu nog lege tribunes

In de pauze om 11:30 vertelde dirigent Peter Gaasterland aangenaam verrast te zijn door het niveau van de musici. Hij had zich op weg naar de TU afgevraagd wat hem te wachten stond en keek met spanning naar de dag uit. Maar van echte spanning was snel geen sprake meer. Sterker nog, hij voorzag een mooie avond en dat bleek later waarheid te worden. Peter weet waarover hij praat want naast fagottist in het Residentie Orkest is hij al jaren de vaste dirigent van het DSO.


De fagottisten studeren hun partituren met elkaar in in een aparte ruimte

De eerste repetitie betrof de filmmuziek uit “Lord of the rings”. Speciale aandacht ging uit naar de blazers en het vereiste stevig slagwerk van de 15 jarige Marnix Weiler en zijn DSO compagnon Ton Luijendijk. Naarmate het oefenen in samenspel vorderde kregen de jonge muziektalenten meer vertrouwen in zichzelf en dat leidde tot een goede ‘tutti repetitie’.


Het orkest krijgt steeds meer vorm.

Na de eerste pauze werd direct aan de slag gegaan met delen uit de “Water Music” van Händel. Volgens Peter Gaasterland was deze muziek nog wat gecompliceerder dan “Lord of the rings”, maar wel sneller met elkaar in te studeren. Hij verwachtte dat de DSO-ers de jonge talenten snel wegwijs konden maken en dat was ook zo. Na een aarzelend begin klonk ook dit muziekstuk al snel vloeiend en overtuigend.

In de lunchpauze kwamen ouders langs om tussentijds de ervaringen van hun kinderen te horen en ze gelijk te voorzien van welverdiende lekkernijen. Hierna stond de hele middag in het teken van wat meer individueel oefenen met een vijftal repetitoren, eveneens beroepsmusici van het Residentie Orkest. In de over enkele verdiepingen verspreide zalen was te horen dat er stevig geoefend werd. De jeugd had veel waardering voor de vele tips en adviezen voor een nog betere beheersing van het instrument en een daaropvolgend nog mooier spel.

Om circa 18:00 werd met elkaar gegeten, wat de onderlinge band nog verder versterkte. Bij Kok Catering in het Delft Tech park had de DCC commissie een smakelijke maaltijd georganiseerd. Waarna opnieuw de spanning opliep, want het echte optreden diezelfde avond begon nu toch wel snel dichterbij te komen.


Een goede maaltijd voorafgaande aan het concert dankzij Kok Catering

Rond 19:30 kwamen de eerste bezoekers het Auditorium binnen en werden bij aanvang welkom geheten door president Maarten. Hij noemde het een ‘uniek experiment’, dat overdag al direct succesvol was. Hij beloofde dat het een aansprekende avond zou worden en dat het publiek weleens aangenaam verrast zou kunnen worden…


De aankondiging op het grote scherm van de TU-Aula

Voor de pauze speelde het DSO de 8e Symphonie van Schubert en “Finlandia” van Sibelius. Bij het DSO mocht aanschuiven de 14-jarige violist Constantijn Bolscher, die per e-mail het DSO had gevraagd om ook al met deze muziekstukken mee te mogen doen. Na twee aan deze dag voorafgegane repetities wist DSO: Constantijn is een enorm talent. Dat zorgde er dan ook voor dat hij na de pauze als concertmeester was aangesteld. De twee muziekstukken waren een fraai uitgevoerde opwarmer voor de gezamenlijk uitgevoerde “Water Music” direct na de pauze. Het absolute hoogtepunt van de avond was natuurlijk het overweldigende Lord of the Rings, wat in de uitvoering door het 100 koppen tellend orkest een waar klapstuk werd. Het publiek was razend enthousiast na de laatste tonen en gaf een staande ovatie.

Afsluitend waren er natuurlijk bloemen: voor de dirigent, die de musici complimenteerde met de uitvoering. Ook bloemen voor de jongste twee violistes (9 jaar!) evenals voor concertmeester Constantijn. Maarten bedankte sponsoren en aanwezigen en gaf toen het woord aan voorzitter Martijn van der Most van het DSO. Die vertelde enorm van de dag en avond genoten te hebben en bedankte onze Lions Club voor alle ondersteuning gedurende de lange voorbereidingstijd naar deze avond toe. Naast het dankwoord ontvingen de leden van de organisatiecommissie een fraai boek over “10 jaar DSO” en een heerlijke fles wijn om nog eens na te mijmeren over dit geslaagde event.

Het DCC 2012 was een uitdagend maar succesvol project voor onze club, waarmee wij ook de diverse media op een zeer positieve manier hebben bereikt. Zo hebben Delft op Zondag, Delftse Post, Radio West en de Delftse editie van het AD aandacht besteed aan ons event. En waren wij prominent opgenomen op de uit-agenda van de Gemeente Delft.

Met trots kan onze Lions Club terugkijken op een geslaagd evenement, waarin wij een unieke ervaring mogelijk hebben gemaakt voor jonge muzikale talenten en daarmee een bijdrage hebben kunnen leveren aan de cultuur in Delft.