Inschrijfformulier voor deelname als team

Wilt u zich inschrijven als team? Geeft u zich dan op door invulling van het onderstaande inschrijfformulier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op grond van de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG moet de Stichting Acties Lions Club Delft u om toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen slechts gebruikt worden voor de activiteiten van de stichting en voor geen ander doel. Door het invullen van dit formulier gaat u hiermee akkoord.

Inschrijfformulier [Team]

  • Vul hier de naam van jullie team in.
  • Vul hier uw telefoonnummer in zodat wij u kunnen bereiken in het geval dat er wijzigingen in het programma zijn of vragen met betrekking tot de teamindeling.
  • Hier kunt u het totale aantal deelnemers van uw team opgeven dat u voor het Spinning-Event wilt inschrijven. Wij gaan er van uit dat u allen in dezelfde sessie(s) wilt deelnemen. Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u om per sessie een apart inschrijfformulier in te vullen of dit vermelden bij de opmerkingen.
  • Geef het aantal sessies aan waaraan u wilt deelnemen en kies het tijdstip waarop u wilt deelnemen. Wij zullen trachten zo goed als mogelijk aan uw keuzes te voldoen.
  • U kunt hier eventuele op- en aanmerkingen aan ons meegeven bij uw inschrijving. U kunt bijvoorbeeld opgeven met wie u samen deelneemt. Wij zorgen er dan voor dat u naast elkaar komt te staan.

Download hier uw Deelnemersboekje-spinnen 2024